Tuesday, August 11, 2009

Siapakah Yahudi

( Surah Al- Jumu ah: 4,5,6, & 7 )

Yang bermaksud:
( 4 ) DEMIKIANLAH KURNIA ALLAH, DIBERIKAN- NYA KEPADA SIAPA YANG DIKEHENDAKI- NYA, DAN ALLAH MEMPUNYAI KURNIA YANG BESAR.

Demikian itu [ iaitu islam atau wahyu dan kenabian Muhammad saw.( Qataadah ) ] adalah limpa kurnia ALLAH swt. yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki- Nya; dan ALLAH swt. mempunyai kurnia yang besar.

Yang bermaksud:
( 5 ) PERUMPAMAAN ORANG – ORANG YANG DIPIKULKAN KEPADANYA TAURAT, KEMUDIAN MEREKA TIADA MEMIKULKANNYA, ADALAH SEPERTI KELDAI YANG MEMBAWA KITAB – KITAB YANG TEBAL, AMATLAH BURUKNYA PERUMPAMAAN KAUM YANG MEDUSTAKAN AYAT – AYAT ITU. DAN ALLAH TIADA MEMBERI PERTUNJUK KEPADA KAUM YANG ZALIM.

Perumpamaan orang–orang Yahudi yang dibebankan keatasnya kewajipan beramal dengan Kitab At-Taurat, kemudian mereka tidak beramal dengannya, adalah seperti keldai yang memikulkan timbunan kitab yang besar, tetapi tidak memahaminya. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat ALLAH swt. itu, dan ingatlah DIA ( ALLAH swt.) tidak akan memberi hidayah pertunjuk kepada kaum yang zalim.

Dalam ayat ini ALLAH swt. memperbandingkan orang-orang yang membaca Al-Kitab, tetapi tidak memahaminya ( tidak mengikuti isi kandungannya ) samalah seperti seekor keldai yang memikulkan Kitab ALLAH swt. yang berat, sedangkan ia tidak mengetahui isi kandungannya. ( Ibnu Abbas ) Bahkan ia lebih buruk dari keldai lagi, kerana keldai tidak memahami isinya, tetapi mereka yang memahami isinya tidak mengikutinya (Ibnu Kasir )

Yang bermaksud:
( 6 ) KATAKANLAH; HAI ORANG–ORANG YANG MENGANUT AGAMA YAHUDI, JIKA KAMU MENDAKWAKAN BAHAWA SESUNGGUHNYA KAMU SAJALAH KEKASIH ALLAH BUKAN MANUSIA-MANUSIA YANG LAIN, MAKA HARAPKANLAH KEMATIANMU, JIKA KAMU ADALAH ORANG–ORANG YANG BENAR.

Dan dinyatakan lagi di dalam surah Al-Maaidah ayat 18: Tentang pengakuan orang yahudi.

Berkata imam Al-Thabri : Jika kamu benar-benar yakin dengan dakwaan ini, maka bercita-citalah supaya ALLAH swt. mematikan kamu sekarang, supaya kamu dapat berehat.
Orang – orang Yahudi adalah suatu kaum yang penakut {sekiranya mereka mati} jika berperang, mereka menjalankan peperangan di waktu malam, agar mereka tidak dapat dilihat oleh musuh-musuh mereka. Malah mereka berselindung didalam rumah-rumah, binatang-binatang dan kubur-kubur. Dari ujian hidup di dunia kamu dapat berseronok dengan nikmat-nikmat syurga selepas matimu.

Berkata ibnu Al- Jauzi: kerana mati adalah lebih baik bagi kekasih ALLAH swt. daripada hidup di dunia, sekiranya benar dakwaan itu.

Yang bermaksud:
( 7 ) MEREKA TIADA AKAN MENGHARAPKAN KEMATIAN ITU SELAMA-LAMANYA DISEBABKAN KEJAHATAN YANG TELAH MEREKA PERBUAT DENGAN TANGAN MEREKA SENDIRI. DAN ALLAH MAHA MENGETAHUI AKAN ORANG-ORANG YANG ZALIM.

Dan sudah tentu mereka tidak akan bercita-cita untuk mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan dan ALLAH swt. sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.

Berkata Qataadah: Sebenarnya orang-orang Yahudi adalah sangat takut dan benci kepada mati. Bersabda Rasulullah saw.

Yang bermaksud:
Demi ALLAH, jikalau orang-orang Yahudi bercita-cita untuk mati ketika itu, nescaya mereka terus mati dan mereka akan melihat kediaman mereka didalam neraka. (Ahmad, Al- Bukhari)