Friday, June 12, 2009

ANJURAN BERPEGANG TEGUH PADA TALI ALLAH DAN LARANGAN BERPECAH-BELAH
Sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah swt yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang muslim.Kita memuji Allah swt yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi saw.

Sesungguhnya zaman terus berputar. Keadaan berulang kembali sebagaimana sejarah masa lalu.Realiti sekarang ini, umat dilanda perpecahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah saw, yang bermaksud:

“Umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan.Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan.Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semua di dalam neraka kecuali satu golongan”.Para sahabat bertanya, “golongan apakah itu?” Rasulullah saw menjawab: “Iaitu golongan yang berada di atas pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku.”

Demikianlah realiti umat pada hari ini yang dilanda perpecahan,pertentangan, dan perselisihan kecuali orang-orang yang dirahmati Allah swt.

Oleh sebab itu, umat ini menjadi lemah, tidak berdaya,mundur dan mengalami kekalahan.Hal ini demikian bukanlah disebabkan masalah kuantiti kerana sesungguhnya jumlah umat ini sangat besar bilangannya.Hal ini juga bukanlah disebabkan masalah harta kerana sesungguhnya harta seluruhnya atau sebahagian besarnya berada di tangan kaum muslimin.Hal ini juga bukanlah disebabkan masalah dunia dan lain-lainnya.Tetapi factor penyebab yang paling utama ialah umat ini meninggalkan agamanya, lemahnya keimanan, melalaikan Rabbnya,disebabkan jauhnya umat ini daripada hal tersebut dan disebabkan perselisihan yang sangat merugikan.

Jika demikian keadaannya, wahai saudara-saudaraku sekalian, maka sesungguhnya Allah swt telah berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.
(QS Al-Isra’:9)

Al-Quran adalah Kitabullah yang di dalamnya berisi petunjuk,sebab kebaikan manusia, dan sebab kebahagiaan mereka.Bagi orang yang membaca Kitabullah,seharusnya dalam membacanya janganlah hanya sekadar mengejar barakahnya sahaja, akan tetapi hendaklah ianya dibaca untuk mempelajari hukum-hukumnya,mentadabburi ayat-ayatnya,mengetahui langkah-langkahnya dan tempat berpijaknya sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:

Maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran.ataukah hati mereka terkunci?
(QS Muhammad :24)

Bagi orang yang membaca Al-Quran hanya untuk menghitung jumlah halaman yang dibaca atau hanya sekadar mengejar kebaikan tanpa menjadikannya sebagai kitab petunjuk,kitab perbaikan,kitab perubahan- kerana sesungguhnya Allah swt tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri- maka dia tidak akan mengetahui hidayah, pengarahan,peraturan,dan bimbingan rabbani yang telah diperintahkan Allah swt dan RasulNya yang mulia.

Masalah yang akan kita bicarakan dalam kesempatan yang penuh barakah ini, kita petik daripada sepotong ayat dalam Kitabullah yang menunjukkan secara jelas kepada makna yang dimaksudkan dengan penerangan yang sempurna iaitu firman Allah swt yang bermaksud:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.(QS Ali-Imran:103)

Ayat yang mulia ini ibarat undang-undang yang wajib diikuti,dipatuhi, difikirkan dan difahami oleh umat Islam supaya mereka dapat mengamalkannya,melaksanakannya dan menjadikannya sebagai petunjuk.Hal ini penting agar mereka dapat kembali seperti dahulu,menjadi pemimpin umat manusia yang berada di hadapan setelah mereka diselimuti kegelapan.

Sebelum Islam, bangsa Arab hanya dikenali dengan perpecahan, kekerasan, kemunduran dan kebodohan.Lalu datanglah Islam, mengubah akal,hati mereka dan perpecahan di kalangan mereka menjadi satu (persatuan).Selain itu, hati dan jiwa mereka juga menjadi bersih dan suci yang tidak dipengaruhi lagi oleh masa lalu mereka.Mereka juga berubah menjadi suci dan murni dengan melupakan sejarah masa lalu mereka yang gelap bagi menyongsong masa depan yang cerah.

Umat Islam sekarang ini, keadaannya umpama keadaan bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad saw.Keadaan umat Islam sekarang ini seperti keadaan bangsa Arab ketika itu yang lemah,berpecah-belah,dan saling membinasakan.

Umat ini dituntut untuk bersatu-padu,berpegang teguh dan memahami makna-makna yang agung yang telah ditunjukkan oleh ayat di atas.Ayat tersebut telah menjelaskan kewajipan apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang akan disebutkan dalam setiap penggal kalimat daripada ayat ynag mulia ini.

Allah swt memulai ayat ini dengan menjelaskan prinsip dasar, walau ke manapun kita pergi dan melangkah dan walau dari manapun kita datang, tidak ada pilihan bagi kita melainkan merujuk kembali kepadanya.Selain itu, tidak layak bagi kita kecuali bersatu di atasnya,iaitu firman Allah swt yang bermaksud:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.(QS Ali Imran:103)

Inilah yang menjadi asas.Ayat yang mulia ini,memulainya dengan perintah untuk berpegang teguh “wa’ tashimuu”.

“Wa’ tashimuu” adalah perintah untuk bersatu, menyatukan kalimat dan saling menyempurnakan.Akan tetapi, perintah-perintah ini bukan ditegakkan di atas prinsip hizbiyah,fanatik(taksub) golongan,sukuisme,nasionalisme atau atas dasar tujuan-tujuan dunia.Namun I’tisham yang diperintahkan tersebut adalah persatuan dengan tali Allah,iaitu dengan agama Allah melalui Kitabullah dan sunnah NabiNya.

“Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah!”Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

“Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih.Malamnya bagaikan siang.Tidaklah ada orang menyimpang daripadanya,melainkan dia pasti binasa”.

Sabda Rasulullah saw :

“Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara.Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Kitabullah dan Sunnahku.”

Nas Al-Quran tersebut, tidak hanya menyebutkan perintah untuk berpegang teguh,dan tidak hanya menyebutkan bahawa berpegang teguh tersebut tidak ada pilihan kecuali dengan tali Allah.Tali Allah ini bukanlah jalan untuk memecah-belah,dan mencerai-beraikan,namun tali Allah ini adalah jalan kepada kesatuan dan persatuan.

Allah swt mengatakan “berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah”,kemudian mengatakan “seluruh kalian”,iaitu bersatu padu di atas i’tisham dengan Kitabullah dan Sunnah.Jika nas Al-Quran hanya menyebutkan “berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah”,tentu akan menjadi pintu bagi kaum hizbiyah untuk bergolong-golongan,memecah-belah umat dan mencerai-beraikannya menjadi golongan-golongan yang banyak.Akan tetapi, nas Al-Quran datang dengan membawa penjelasan yang tegas dan perkataan yang jelas,iaitu berpegang teguh kepada tali Allah ini haruslah dengan persatuan,bukan dengan berpecah-belah.Tidak boleh memecah-belah kaum muslimin sehingga menjadi cerai-berai,contohnya seperti ada yang berada di bawah naungan satu golongan,kendali pergerakan, dan satu jamaah.Keadaan ini berlaku sehingga wala’ dan bara’ di antara umat tidak diikat atas dasar Al-Quran dan Sunnah, tetapi diikat atas dasar prinsip hizbiyah yang sempit,perpecahan yang hina yang tiada tempat bagi Islam di dalamnya dan tiada tempat bagi perpecahan di dalam Islam.

Kemudian Allah swt menutup bahagian pertama dari ayat ini dengan penegasan, penetapan,dan pengukuhan makna di atas.Allah swt mengatakan “janganlah kalian berpecah-belah”.

Kemungkinan ada orang yang belum faham bahawa perintah untuk berpegang dengan tali Allah adalah larangan berpecah-belah,maka nas menyebutkan penjelasan tambahan dengan mengatakan “janganlah kalian berpecah-belah”.Sehingga akal dapat memahami,jiwa dapat meresapinya dan tidak menyisakan tempat bagi orang-orang yang takbur lagi sombong dan sehingga kepala-kepala dapat tunduk kepada Rabbul Alamin.